Stowarzyszenie Koło Ultra

Z dniem 20 marca 2019 roku zmianie ulega Regulamin Maratonu Karpacki Hulaka

Jako pomysłodawca i dotychczasowy samodzielny organizator Maratonu Karpacki Hulaka, a jednocześnie członek Kapituły Maratonu Północ – Południe wraz z innymi osobami organizującymi ultramaratony rowerowe w Polsce, doszedłem do przekonania, że organizacja Karpackiego Hulaki w dotychczasowej formie jest nie do pogodzenia ze statusem, jaki tej imprezie się należy. Zarówno Maraton Podróżnika, jak i Maraton Północ-Południe to imprezy, które spopularyzowały kolarstwo długodystansowe w Polsce, a Karpacki Hulaka po dwóch latach istnienia zyskał już uznanie, wśród osób lubiących jazdę rowerem po górach. Po liczbie uczestników, rosnącej z roku na rok, a także mnogości kolejnych, wyrastających jak grzyby po deszczu ultrawyścigów, widzimy, iż organizowanie kolejnych wydań MPP, MP i KH jako imprez kilku znajomków jest obarczone zbyt dużym ryzykiem (poczynając od kwestii prawnych, a na finansowych kończąc). Z uwagi na powyższe, jak i mając na uwadze dalsze perspektywy rozwoju naszych imprez, konieczne stało się sformalizowanie ich organizacji.

W tym celu powołaliśmy do życia stowarzyszenie rejestrowe, o nazwie Stowarzyszenie Koło Ultra. Formalizacja pozwoli zapewnić zgodną z prawem organizację w zakresie finansowania imprez, które takie stowarzyszenie będzie przeprowadzać. Pozwoli również na lepszą współpracę z firmami i samorządami. Powołane stowarzyszenie zajmie się organizacją trzech maratonów kojarzonych z naszym forum internetowym „Podróżerowerowe.info” tj: Maratonu Północ – Południe, Maratonu Podróżnika oraz Karpackiego Hulaki, a także weźmie pod swe skrzydła kolejne imprezy ultra, które planujemy organizować.

Członkami i założycielami stowarzyszenia są: Elizium, Hipcia, Hipek, Mijah, Olo, tomek, Wąski, yoshko i s.krzysiek – czyli niżej podpisany :-).

Stowarzyszenie zostało już zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w najbliższym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa. Tam znajdziecie statut, władze i zasady przystępowania do stowarzyszenia.

Uzupełnienie – 3.04.2019 r. – zapraszamy na stronę: kolo-ultra.pl

STOWARZYSZENIE KOŁO ULTRA
KRS:   0000775279
NIP:   5213859619
REGON:   382809553
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: mBank 25 1140 2004 0000 3302 7858 4057

W prostocie siła, więc regulamin Karpackiego Hulaki sprowadza się do kliku punktów:
(dodano pkt 1 i 7, pozostałe punkty regulaminu bez zmian)

  1. Maraton Karpacki Hulaka (zwany dalej: Maratonem) jest imprezą w formie rajdu turystycznego, organizowaną przez Stowarzyszenie Koło Ultra (zwane dalej: Organizatorem). Maraton nie ma charakteru zawodów sportowych, a Organizator podaje czasy przejazdu tylko w celach promocyjnych związanych z ewentualną produkcją i wizualizacją strojów kolarskich, na które uczestnik może złożyć zamówienie po ukończeniu Maratonu.
  2. Maraton Karpacki Hulaka to impreza w pełni i całkowicie oddana idei samowystarczalności, tym samym w trasę startujesz z tym co masz ze sobą, korzystasz z tego co sam wieziesz lub kupisz podczas jazdy oraz z tego, co sam sobie załatwisz.
  3. Maraton Karpacki Hulaka to impreza w której jesteśmy zdani na siebie i własną inwencję, a więc nie posiadamy wsparcia samochodu towarzyszącego na trasie oraz nie korzystamy ze wsparcia innych rowerzystów, rodziny, przyjaciół (w szczególności zabronione jest więc wykorzystywanie znajomych, czy osób mieszkających wzdłuż trasy w celu dostarczania żywności, sprzętu, w nawigowaniu, czy też w celu zamówienia noclegu, zorganizowania naprawy sprzętu etc.).
  4. Wszelkie awarie roweru, czy problemy zdrowotne rozwiązujesz na własną rękę, korzystając z ogólnie dostępnych środków, takich jak komunikacja publiczna, taksówka, auto-stop etc. Po naprawie roweru, czy uzyskaniu pomocy medycznej, wracasz dokładnie do miejsca w którym przerwałeś jazdę, w celu jej kontynuacji.
  5. Karpacki Hulaka to impreza nastawiona na jazdę SOLO, ale jest możliwość udziału na zasadach znanych z kategorii OPEN, a więc jazda z innym uczestnikiem, lub w większej grupie. Osoby wybierające formułę OPEN proszone są o zgłoszenie tego faktu, na etapie rejestracji.
  6. Nadrzędną regułą maratonu Karpacki Hulaka jest wzajemne zaufanie – postaraj się więc o grę fair play.
  7. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

Krzysiek Sobiecki