KARPACKI HULAKA 2019
Slider

Idea

- rower i góry

Ideą maratonu jest przejechanie rowerem, w najkrótszym czasie przez wyznaczone i obowiązkowe fragmenty trasy lub/i punkty kontrolne, startując i finiszując w punkcie startu/mety.  Zwyczajowo, coroczna edycja maratonu rozgrywana jest w ostatni weekend lipca. Godzina startu nie jest narzucona. Ruszasz więc, kiedy chcesz i kończysz kiedy chcesz, masz na to całe 3 dni (od godziny 00:00 w piątek, do 24:00 w niedzielę). Osoby zainteresowane wspólnym startem zaczynają swoją przygodę o godzinie 6:00 w piątek. Limit czasu na przejechanie opracowanej indywidualnie trasy wynosi 50 godzin.

Trasa

- sam ją układasz

Trasę układasz według własnych upodobań, ważne jednak, by spełniała ona wymogi określone w opisie edycji, w której startujesz. Przykładowo, w edycji z 2017 r. każdy z zawodników pokonywał pętlę z Krakowa do Krakowa, w obrębie której musiały znaleźć się wszystkie obowiązkowe segmenty. To jednak od startującego zależał kierunek jazdy, kolejność i kierunek pokonywania obowiązkowych segmentów, czy dobór odcinków łącznikowych pomiędzy nimi. Nie ma więc znaczenia, czy wybierasz asfaltowe drogi, czy wolisz terenowe skróty, by dostać się w jak najkrótszym czasie do kolejnego obowiązkowego odcinka. Tym samym, na etapie planowania trasy, to od Ciebie zależy, czy na przykład wybierzesz wariant w którym nieco nadłożysz kilometrów, gubiąc przy okazji kilkaset metrów podjazdów, czy na odwrót, zdecydujesz się być może pchać rower i szukać skrótów na leśnych ścieżkach, by zyskać przewagę. W tym aspekcie maraton dopuszcza wszelką inwencję i pomysłowość. Możliwe, że odkryjesz szansę dla siebie w skorzystaniu z przeprawy promowej, by dostać się na drugi brzeg rzeki, albo szybszy, czy krótszy sposób na przejazd pod kolejną obowiązkową sekcję trasy jadąc przez Słowację – nie ma sprawy, oba rozwiązania są dozwolone.

Pamiętaj, że dopóki jedziesz rowerem, pchasz go lub niesiesz, cały czas bierzesz udział w wyścigu!

Organizator i regulamin

- czyli kilka kanonicznych zasad

Z dniem 20 marca 2019 roku zmianie ulega Regulamin Maratonu Karpacki Hulaka (dodano pkt 1 i 7, pozostałe punkty regulaminu bez zmian).

Jako pomysłodawca i dotychczasowy, samodzielny organizator Maratonu Karpacki Hulaka, a jednocześnie członek Kapituły Maratonu Północ - Południe wraz z innymi osobami organizującymi ultramaratony rowerowe w Polsce, doszedłem do przekonania, że organizacja Karpackiego Hulaki w dotychczasowej formie jest nie do pogodzenia ze statusem, jaki tej imprezie się należy. Zarówno Maraton Podróżnika, jak i Maraton Północ-Południe to imprezy, które spopularyzowały kolarstwo długodystansowe w Polsce, a Karpacki Hulaka po dwóch latach istnienia zyskał już uznanie, wśród osób lubiących jazdę rowerem po górach. Po liczbie uczestników, rosnącej z roku na rok, a także mnogości kolejnych, wyrastających jak grzyby po deszczu ultrawyścigów, widzimy, iż organizowanie kolejnych wydań MPP, MP i KH jako imprez kilku znajomków jest obarczone zbyt dużym ryzykiem (poczynając od kwestii prawnych, a na finansowych kończąc). Z uwagi na powyższe, jak i mając na uwadze dalsze perspektywy rozwoju naszych imprez, konieczne stało się sformalizowanie ich organizacji.

W tym celu powołaliśmy do życia stowarzyszenie rejestrowe, o nazwie Stowarzyszenie Koło Ultra.

Formalizacja pozwoli zapewnić zgodną z prawem organizację w zakresie finansowania imprez, które takie stowarzyszenie będzie przeprowadzać. Pozwoli również na lepszą współpracę z firmami i samorządami. Powołane stowarzyszenie zajmie się organizacją trzech maratonów kojarzonych z naszym forum internetowym "Podróżerowerowe.info" tj: Maratonu Północ – Południe, Maratonu Podróżnika oraz Karpackiego Hulaki, a także weźmie pod swe skrzydła kolejne imprezy ultra, które planujemy organizować, jak PGR.

Członkami i założycielami stowarzyszenia są: Elizium, Hipcia, Hipek, Mijah, Olo, tomek, Wąski, yoshko i s.krzysiek - czyli niżej podpisany :-).

 

W prostocie siła, więc regulamin Karpackiego Hulaki sprowadza się do kliku punktów:

  1. Maraton Karpacki Hulaka (zwany dalej: Maratonem) jest imprezą w formie rajdu turystycznego, organizowaną przez Stowarzyszenie Koło Ultra (zwane dalej: Organizatorem). Maraton nie ma charakteru zawodów sportowych, a Organizator podaje czasy przejazdu tylko w celach promocyjnych związanych z ewentualną produkcją i wizualizacją strojów kolarskich, na które uczestnik może złożyć zamówienie po ukończeniu Maratonu.
  2. Maraton Karpacki Hulaka to impreza w pełni i całkowicie oddana idei samowystarczalności, tym samym w trasę startujesz z tym co masz ze sobą, korzystasz z tego co sam wieziesz lub kupisz podczas jazdy oraz z tego, co sam sobie załatwisz.
  3. Maraton Karpacki Hulaka to impreza w której jesteśmy zdani na siebie i własną inwencję, a więc nie posiadamy wsparcia samochodu towarzyszącego na trasie oraz nie korzystamy ze wsparcia innych rowerzystów, rodziny, przyjaciół (w szczególności zabronione jest więc wykorzystywanie znajomych, czy osób mieszkających wzdłuż trasy w celu dostarczania żywności, sprzętu, w nawigowaniu, czy też w celu zamówienia noclegu, zorganizowania naprawy sprzętu etc.).
  4. Wszelkie awarie roweru, czy problemy zdrowotne rozwiązujesz na własną rękę, korzystając z ogólnie dostępnych środków, takich jak komunikacja publiczna, taksówka, auto-stop etc. Po naprawie roweru, czy uzyskaniu pomocy medycznej, wracasz dokładnie do miejsca w którym przerwałeś jazdę, w celu jej kontynuacji.
  5. Karpacki Hulaka to impreza nastawiona na jazdę SOLO, ale jest możliwość udziału na zasadach znanych z kategorii OPEN, a więc jazda z innym uczestnikiem, lub w większej grupie. Osoby wybierające formułę OPEN proszone są o zgłoszenie tego faktu, na etapie rejestracji.
  6. Nadrzędną regułą maratonu Karpacki Hulaka jest wzajemne zaufanie – postaraj się więc o grę fair play.
  7. Uczestnik Maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją imprezy oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia i nazwiska, (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

Krzysiek Sobiecki

Integracja

- poznajmy się bliżej

Brak odgórnie narzuconej godziny startu, tylko pozornie kłóci się z ideą współuczestnictwa w maratonie. Ten niezwykle ważny aspekt każdej imprezy sportowej, podczas Karpackiego Hulaki przybiera nieco inną formę, niż na pozostałych rowerowych imprezach ultra. Jeszcze w okresie przedstartowym, zarejestrowani uczestniczy otrzymują drogą mailową kilka komunikatów technicznych. Część z nich poświęconych jest organizacji spotkania w niedzielę, w ramach tzw. „after party” (szczegóły na stronie bieżącej edycji maratonu). Poza wspomnianą już wcześniej umowną godziną na wspólny start (6:00 w piątek), z innymi startującymi zobaczymy się również na trasie; w trakcie przejazdu obowiązkowych segmentów, czy zdobywania punktów kontrolnych.

Klasyfikacja końcowa

- weryfikacja śladów i tabela wyników

Po przejechaniu trasy przesyłasz zapis swojej jazdy w formacie .gpx na adres ku@kolo-ultra.pl. Mile widziane są również linki do serwisów typu Strava, Endomondo, czy Ride With GPS, w których gromadzisz swój wykaz tras. Na przesłanie pliku .gpx masz całe 7 dni, od daty zakończenia imprezy, po upływie których pojawi się lista z wynikami. Przesłany ślad musi pokrywać się z regulaminowymi odcinkami/punktami maratonu (na zasadach opisanych powyżej) oraz zaczynać się i kończyć w punkcie startu i mety.

W sytuacji, gdy zawodnicy posiadają identyczny czas przejazdu, o miejscach decyduje liczba podjechanych metrów. Wyniki publikowane są na stronie maratonu poświęconej bieżącej edycji.

Karpacki Hulaka jako brevet

- startuj kiedy chcesz

Od 2018 r. masz możliwość przejechania i zaliczenia dowolnej edycji maratonu, w dowolnym terminie!

Co to oznacza? Z jakiś przyczyn, nie odpowiada Ci oficjalny termin maratonu. Z jednej strony, to spora strata dla Ciebie, w końcu omija Cię satysfakcja płynąc z faktu, że jesteś współuczestnikiem imprezy, nie mówiąc już, o kończącym ją spotkaniu towarzyskim! Z drugiej strony, chcesz spróbować tego wyzwania i masz kilka wolnych terminów w innych miesiącach roku. Nie ma sprawy. Kiedy już wybrałaś(łeś) odpowiedni termin, zgłaszasz ten fakt na adres ku@kolo-ultra.pl podając, którą edycję pragniesz przejechać. Obecnie do wyboru masz edycje z 2017 i 2018. Twój wynik (po weryfikacji, opisanej powyżej) trafi na listę rezultatów, z adnotacją „brevet”.

Rzuć wyzwanie sobie i znajomym!

Udział w maratonie daje Ci możliwość takiego zaplanowania i przejechania trasy, by spełniała ona wymagania i kryteria dostępu do High Rouleurs Society. Warunek nadrzędny (formalny) to zaliczenie 10 000 m podjazdów w trakcie maratonu.

Istnieją dwa sposoby, by „wpisać się” na listę HRS:

LIMIT – min. 10 000 m podjechane w trakcie jazdy non-stop (zabroniona przerwa na sen), bez ograniczeń czasowych oraz bez wymaganej liczby kilometrów. Tak więc startując w Karpackim Hulace, jeśli aspirujesz jednocześnie do przejechania własnej trasy wg ww. kryteriów musisz szukać takiego jej przebiegu, by podjechać jak najwięcej metrów, bez fundowania sobie, choćby najkrótszej przerwy na sen. To jak najbardziej jest wykonalne! W trakcie edycji z 2017 r. przejechałem trasę na której zaliczyłem 10091 m podjazdów, ale zaliczyłem jednocześnie dwugodzinną przerwę na sen, więc nie spełniłem niezbędnych kryteriów.

THE JOURNEY – ponad 10 000 m w pionie w czasie krótszym niż 36 godzinprzy długości trasy minimum 400 km (dozwolona przerwa na sen). To wcale nie łatwa sztuka, gdyż czas odpoczynku (snu) wlicza się w całkowity czas przejazdu. Tak, tak … czasy o których tu mówimy, to czasy brutto, tak więc planując zaliczenie tego wyzwania w ramach Hulaki zastanów się nad strategią! W trakcie edycji z 2017 r., jej zwycięzca Daniel Śmieja, przejechał całą trasę – 633 km w 34h33min, ale „zabrakło” Mu nieco metrów – 9969 m.